Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Apakah Umat Buddha Penyembah Berhala?

Apakah Umat Buddha Penyembah Berhala? Penghormatan Terhadap Objek Dalam setiap agama pasti terdapat objek-objek atau simbol-simbol yang ditujukan untuk penghormatan....

HUBUNGAN ANTARA AGAMA BUDDHA DAN ILMU PENGETAHUAN MODERN

HUBUNGAN ANTARA AGAMA BUDDHA DAN ILMU PENGETAHUAN MODERN 0leh : Robert F. Spencer Tidak akan ada yang mempermasalahkannya, kiranya, kecuali oleh ilmu pengetahuan itu...

WhatsApp WhatsApp us