Category: Empat Kesunyataan Mulia

empat kebenaran mulia

EMPAT KEBENARAN (KESUNYATAAN) MULIA

Ajaran Buddha didasarkan pada Empat Kebenaran Mulia. Apakah Empat Kebenaran Mulia itu? 1. Kebenaran Mulia tentang Dukkha 2. Kebenaran Mulia tentang sebab dari Dukkha 3....

WhatsApp WhatsApp us