Tag: , , , , , , , , , , ,

Dimana Empat Kediaman Yang Luhur berada ?

Oleh : Nyanaponika Thera Empat keadaan batin yang luhur telah diajarkan oleh Sang Buddha: · Cinta atau Cinta kasih (metta) · Welas Asih (karuna) · Turut berbahagia...

WhatsApp WhatsApp us