menjadi manusia wajar oleh YM Sri Pannavaro Mahathera