makan dengan bijaksana oleh YM. Pannavaro mahathera